Doel en werkwijze

De algemene doelen voor deze cursus

flickr:2884317985

Kleine geschiedenissen en verhalen inbrengen in een grotere stroom van vertellingen. Deze stroom wordt gevormd door deelnemers uit de verschillende landen. Die grote stroom kan een signaal zenden naar de samenleving, een signaal van daadwerkelijke respectvolle benadering van de anderen.
Het verhogen van communicatieve vaardigheden, het zelfvertrouwen aanwakkeren en een bewustzijn en verstaan van culturele verscheidenheid én gemeenschappelijkheden in het mensworden, zijn daarin belangrijk.

Competenties, sleutelwoorden

  • kunnen luisteren, kunnen verhalen brengen (concentratie, verstaan, transformatie, selectie van essentiële feiten)
  • kunnen verbeelden, uitleggen, presenteren, demonstreren, betekenis geven aan verhalen
  • via story-telling noden, behoeften, mogelijkheden tot ontwikkeling, problemen, ervaringen van mensen en groepen in kaart kunnen brengen
  • kunstzinnige middelen kunnen gebruiken: o.m. digitale story-telling, drama, beeld
  • focusverbreding : elkaars denk en culturele patronen verstaan
  • inventieve oplossingen produceren
  • creativiteit aanwenden
  • erkennen en bevestigen van verscheidenheid, diversiteit, gelijkheid.

Methode van werken

De eerste bijeenkomsten werken we aan het narratieve deel van verhalen: constructie van het verhaal in tijd ,ruimte, rollen, karakters, ontwikkeling en kern van het verhaal, ruggengraat.
Daarna volgt het dialogaal gedeelte: deconstructie door de gehele groep: analyse,effect van het verhaal,focusverbreding, vragen.
Vervolgens maken we door een reconstructie een nieuw verhaal met als bedoeling inzicht en handelen te veranderen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License