Uitgangspunten

De grote verhalen: onbekend en onbemind.

flickr:2885159474

Onze samenleving is de laatste decennia drastisch gewijzigd. Het grote geloof in ideologische systemen nam af in Westerse maatschappijen. Waarden en normen verschillen meer en meer van groep tot groep, van persoon tot persoon. In deze individualistische systemen, vinden groepen weinig gemeenschappelijks, dat geldig is voor een hele gemeenschap.

Recent ontstonden bewegingen waarin zelfactualisatie een grote rol is toebedeeld.
Biografisch leren, door de eigen levensloop te onderzoeken via zelfreflectie wordt een belangrijke weg om waarden en normen uit te tekenen, en richtlijnen voor een goed leven en samenleven uit te zetten.

Deze subjectieve verhalen worden sterker en krijgen meer kracht wanneer ze gebundeld worden, en wanneer meer mensen gemeenschappelijkheden herkennen in deze verhalen. Zo ontstaat er een levenspolitiek, een stroom van nieuwe ideeën over mens en samenleving, die zich kan verankeren via acties, politieke bewegingen, in gemeenschappelijk gedragen waarden en normen, wetten, regels.

Vaak zien we ook dat deze stroom van biografische verhalen connecties vertonen met de universele verhalen in verschillende culturen.
Het komt erop aan om een nieuw verhaal te maken, dat ingebed ligt in de bestaande verhalen van mensen. Dit verhaal is dan een blauwdruk voor een nieuw bewustzijn, een nieuwe toekomst.

Meer informatie

Meer over het INCOSO project (pdf)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License